Local Art // Sticker Kit

Regular price $17.00

Vinyl Sticker kit includes //

1 “Keep Rochester Weird” bumper sticker

1 “It’s all love” 

1 “rochester skyline” 

1 “make life weird”

1 “life imitates art”